Til sidebund

Et luftskib kom forbi.

af
Christian de Thurah.


Graf Zeppelin

"It's going down like a lead zeppelin" (det går ned som en zeppeliner af bly), plejede Keith Moon fra den engelske rockgruppe The Who at sige om noget, der ikke duede eller var dømt til at mislykkes - dengang i 60'erne. Vendingen inspirerede i 1968 en anden engelsk rockgruppe til at tage navnet Led Zeppelin, og de blev i øvrigt et af 70'ernes helt store navne. Dette er nu en del af musikkens historie, men er det også en del af Vardes lokalhistorie? Nej, faktisk ikke - og så alligevel. Men det vender vi tilbage til.


Varde Lokalhistoriske Arkiv, der har til huse i det gamle rådhus på Torvet, er et sted, hvor man opbevarer, registrerer og forsker i dokumenter, billeder og andet, der belyser lokalsamfundets historie. Det er en slags kollektiv hukommelse, men det er en hukommelse med huller. F.eks. er der blandt de mange tusind fotografier i billedarkivet mange, man ved præcis hvad forestiller, nogle, man intet ved om, og andre, man er i tvivl om.Graf Zeppelin over Rådhuset

Graf Zeppelin over Elmeallé

I den sidste gruppe er en lille serie på ni sort-hvide fotografier, det ene i form af et postkort, der alle har samme motiv: en zeppeliner, der flyver lavt hen over byen. På et af billederne ses zeppelineren fra Elmealle med den gamle mølle i baggrunden, og luftskibet har tilsyneladende kurs mod syd. Bag på dette billede er klæbet en lille mærkat med påskriften "Over Varde i Juli 1931". Senere har arkivet tilføjet "7/5 1931?". På et andet billede står "Graf Zebelin 1935?" og på et tredje "Graf Zeppelin over Varde 1932 1934". En fjerde påtegning synes meget sikker i sin sag: "Graf Zeppelin ført af Dr.Eckener under Vestj. Udstill. 1931". Der synes således at herske rørende enighed om, at luftskibet på billedet er det berømte tyske Graf Zeppelin, der i begyndelsen af 1930'erne var verdens største luftskib. Et af billederne afslører da også - når man forstørrer det kraftigt - en indskrift på zeppelinerens bagbords side: "D-LZ 127", altså Graf Zeppelin, der var nummer 127 i rækken af zeppelinere, siden LZ 1 gik til vejrs i 1900. Graf Zeppelin fløj første gang i 1928 og blev afløst af den mere moderne og endnu større Hindenburg i 1936 efter at have fløjet over det meste af jorden. Året efter gik Hindenburg op i flammer under landing på flådestationen Lakehurst i New Jersey, og dermed var zeppelinernes epoke slut.


Men hvornår er billederne over Varde taget?

Usikkerheden omkring dateringen af billederne blev taget op af Jydske Vestkysten søndag den 2.6.1991 under titlen "Zeppelin i Varde". Journalisten, der selv mener, at billederne må være taget i forbindelse med Vestjysk Udstilling i 1931, appellerer til læserne for at få det nærmere tidsbestemt. Hans eneste øjenvidne erindrer, at børnene på Jacobi skole blev sendt ud i skolegården for at se luftskibet, og dette lyder meget plausibelt, da den store Vestjysk Udstilling i 1931 blev afholdt i dagene 27.6. til 6.7. Dengang begyndte skolernes sommerferie nemlig først engang i første halvdel af juli måned og varede 30 dage.


To dage senere giver journalistens appel resultat, idet flere øjenvidner til begivenheden melder sig, En dame erindrer, at hun på sin 7 års fødselsdag, den 14.5.1931, så Graf Zeppelin over Horsens, og da det fløj væk i vestlig retning, slutter hun, at det må have været over Varde samme dag. Graf Zeppelin fløj ganske rigtigt over Horsens den 14.5.1931 tidligt om eftermiddagen som led i sit danmarkstogt. Under kommando af Dr. Hugo Eckener, der også havde gennemført Graf Zeppelins berømte verdensomflyvning i 1929, var luftskibet via Sverige fløjet ind over København, hvor det havde nedkastet danmarkshistoriens første luftskibspost. Dernæst satte det kursen mod Århus og fortsatte så i et adstadigt tempo ned langs den jyske østkyst mod Flensborg. Kl.14.40 passerede det Horsens, kl.15.20 Fredericia, kl.15.50 Haderslev osv. Selv om Graf Zeppelin kunne flyve betydeligt hurtigere end disse tidsangivelser antyder (dets tophastighed lå omkring 130 km/t), er der ikke plads til en større afstikker mod vest i denne tidsplan. Graf Zeppelin kom aldrig i nærheden af Varde den 14.5.1931. Kigger man nærmere på billederne, kan man også se, at de ikke kan være taget midt i maj måned; der er for meget løv på træerne.


Et andet øjenvidne er en mand fra Skjern, der også erindrer at have set luftskibet "i foråret 1931". Han fortsætter:
Jeg var på familiebesøg på Søvigmark og cyklede med en kammerat til Vestjysk Udstilling i Varde . Lige som vi kørte ind i Varde, så vi Led Zeppelin. Et syn en 14 årig dreng naturligvis aldrig glemmer....


Det er besynderligt, at samtlige ældre øjenvidner, som journalisten har talt med - tilsyneladende uafhængigt af hinanden - kalder Graf Zeppelin for "Led Zeppelin". Det ser ud, som om det er noget, journalisten har lagt dem i munden. Led Zeppelin var, som det fremgår af indledningen, et engelsk rockband og ikke et luftskib. Bortset fra, at Vestjysk Udstilling i 1931 ikke lå i foråret, men i juni-juli, har dette sidste øjenvidne dog husket rigtigt. Det var under denne store udstilling, at overflyvningen fandt sted.


Vestjysk Udstilling var en kolossal satsning fra byens side, hvor man ville vise omverdenen, hvad ikke blot Varde, men hele det vestjyske område kunne præstere inden for industri, håndværk, handel, husholdning m.m. I Vardes vestlige udkant og med hovedindgang ved Vesterport havde man bygget en stor udstillingshal, og her og på det omkringliggende område kunne man - formedelst 1 kr. - se et imponerende antal stande (eller "stands", som det hed dengang), der repræsenterede alt fra stålværksindustri til fjerkræavl. Kataloget rummede ikke mindre end 330 numre, hvortil kom det årlige dyrskue og andre arrangementer.Udstillingen blev åbnet den 27.6.af handelsminister Hauge, og den 4.7. fik man besøg af kongen, Christian d.10., og dronning Alexandrine (der var protektor for fjerkræavlerne!). Kongeparret ankom i bil fra Marselisborg og blev ca. halvanden time. Da udstillingen sluttede den 6.7., havde den haft omkring 50.000 gæster.


Til et arrangement af sådanne dimensioner havde det været naturligt nok at engagere Graf Zeppelin som et flot og festligt indslag, og luftskibet fløj da også over udstillingen den 2.7. 1931 om eftermiddagen, som det fremgår af denne lille notits fra dagbladet Sydvestjylland:


"Graf Zeppelin" over Esbjerg.


Ved 2-tiden i Eftermiddag passerede "Graf Zeppelin" lavt hen over Esbjerg. Luftskibet kom fra Island og var langs Jyllands Vestkyst paa Vej hjem. Ogsaa over Varde kom den. Luftskibet svingede lige hen over Udstillingen og vakte selvfølgelig her som overalt, hvor den kom frem, stor Opsigt.


Intet i notitsen eller udstillingens program tyder dog på, at Graf Zeppelin var en del af det planlagte program. Heller ikke teksten til Holger Nielsens flotte foto på forsiden af Ribe Amts-Tidende to dage senere, hvor man ser luftskibet over den gamle arrestbygning og Sillasens hus, antyder noget i den retning. Det ser ud, som om luftskibet blot kom forbi på et af sine talrige togter.


Tre uger senere stævnede Graf Zeppelin - igen med Dr.Eckener som chef - atter mod nord, denne gang på sin berømte nordpolsfærd, der bl.a. skulle udforske området mellem Rusland og Nordpolen og en gang for alle be- eller afkræfte myterne om, at der her fandtes fastland og øer.


Men det er en ganske anden historie.

Til sidetop