Til sidebund

Sct. Jacobi Skole. Blok A.

af
Inge Svendlund.


Jacobi-skolens blok A i 1903.
Blok A og glade elever i 1903.

Som det er alle bekendt, er den gamle smukke bygning meget centralt placeret sammen med kirken og det gamle rådhus. Hvis vægge kunne tale, ville vi få mange spændende historier at høre. Velbevarede dokumenter fra 1855 og fremefter fortæller bygningens og dermed skolens historie. Protokollerne fortæller om meget detaljerede politiske diskussioner i meget lang tid, før man fik byggeplanerne gennemført.


Endelig 1. oktober 1856 blev skolebygningen taget i brug, men den officielle indvielse fandt sted den 12. november 1856. Da papirer i stor mangfoldighed var sendt frem og tilbage mellem ministerium og kommune forud for byggeriet, måtte en officiel person naturligvis foretage indvielsen, og det blev provst Tobiesen, Thorstrup Præstegård.


På det tidspunkt var ansat 5 lærere og 1 lærerinde, der alle fik bolig på den nye skole - ak ja - små rum. Øverste etage var lejligheder, nederst etage klasselokaler - små - beliggende på hver side af en midtergang. Ved skolepultene kunne der sidde flere elever ved siden af hinanden, og der skulle ikke være plads til gruppearbejde, men der skulle være plads til en kakkelovn.


Det var gedigent byggeri, og det er det faktisk stadigvæk, men der er repareret for mange penge, alene i det sidste 40 år. I 1920'erne stod det klart, at den gamle bygning måtte forandres på grund af et stadig stigende elevtal. Gangarealet blev lagt til klasselokalerne, så de blev mere rummelige, hvilket var stærkt tiltrængt. Skolens kontor blev placeret i bygningen, og blev der i mange år. Det blev indrettet med omtanke, så møbler, reoler, ur og malerier svarede til den smukke bygning. Nu var boligerne også inddraget, og omforandringerne blev præsenteret i oktober 1928 af en stolt overretssagfører Harck, som var formand for skole- udvalget. Også borgmester Niels Jensen uddelte komplimenter til moder- niseringen: "Nu er de ydre rammer perfekte!" Hvor længe var de mon det ?


Næste alvorlige indgreb i den gamle bygnings liv, skete i efteråret 1942, hvor bolignøden var så stor, at byrådet lagde beslag på 9 klasseværelser og lærerværelset. Det kunne aldrig ske i dag, og giver stof til eftertanke. Det var i højeste grad et land i krig. Der blev således holdt mange alarmeringsøvelser, så alle kunne komme hurtigt i beskyttelsesrum, hvis.....? I løbet af 1943 blev flere husvilde familier henvist til skolen, og undervisningen måtte foregå efter en nødplan. Efter kapitulationen i maj 1945, forblev nogle lokaler i blok A som bolig for husvilde familier i lang tid.


Bygningen har altid været flittigt benyttet af aftenskolehold. Det har været kendt område for mange at gå til aftenskoleundervisning i lokaler, hvor de selv har gået i skole. Det er stadig tilfældet. Bygningen er tilmed centralt placeret i området.


Nye skolelove og stort elevtal kan ikke enes i små lokaler. I 1960'erne stod det klart for alle, at Varde kommunale skolevæsen var stort og omfattende, også bygningsmæssigt. Brorsonskolen blev bygget, og Søndre Skole blev til Lykkesgårdskolen. Og mens pengene således forsvandt mod nord og syd til nye tiltag, forringes de gamle bygninger på Sct. Jacobi Skole. Heldigvis var der enighed mellem skolefolk og politikere, at de mange bygninger af forskellig udseende og alder skulle have en renovering. Snakken startede i 60'erne, og blev aktuel i begyndelsen af 70'erne. Opgaven var stor- fornyelse, forbedring, bedre muligheder for nye pædagogiske tanker - men aldrig på bekostning af ånden - atmosfæren - traditionerne i den gamle skole. Det var meget spændende.


Jacobi-skolens blok B i 1954.
Skolens blok B er fra 1912.

Det blev Blok A, som først skulle istandsættes - med dyb respekt for bygningens ydre. Det er dyrt at foretage en sådan renovering og meget svært at få alt den nye teknik til at fungere - det var som om bygningen protesterede. Lokalerne er stadig gode at undervise i - kølige - men ikke store. Noget mørke p.g.a. blodbøgen, men alternativet er, at træet fældes, og det er jo ikke til at bære.


Ifølge Skov- og Naturstyrelsen har Blok A høj bevaringsværdi. Uanset hvad fremtiden bringer, er det mit ønske, at bygningen altid vil blive behandlet med respekt, og at dets smukke ydre vil blive bevaret.


Til sidetop