Til sidebund

Befolkningsudvikling.


Oversigt over tabellerne.

01. Befolkningskurver for 10 sydjyske og nordslesvigske byer.

02. Fødte og døde i Varde 1850 - 1920.

03. Befolkningsudvikling i Varde 1850 - 1920.

04. Vardes indbyggertal afhængig af tilflytning.

05. Vardes indbyggere fordelt efter alder og køn (skema).

06. Befolkning 1850 (grafisk).

07. Befolkning 1880 (grafisk).

08. Befolkning 1901 (grafisk).

09. Befolkning 1920 (grafisk).

10. Husstandsstørrlese 1850 - 1920.

Befolkningskurver for 10 sydjyske og nordslesvigske byer.

Kilde: Henrik Fangel m. fl. Nye strømninger i dansk lokalhistorie. 1981 s. 81.
Kilde: Henrik Fangel m. fl. Nye strømninger i dansk lokalhistorie. 1981 s. 81.
Til sidetop

Fødte og døde i Varde 1850 - 1920.


År Fødte Døde Fødselsoverskud
1850 - 59 662 358 304
1860 - 69 682 456 226
1870 - 79 962 594 368
1880 - 89 1339 612 727
1890 - 00 1463 712 751
1901 - 10 1162 629 553
1911 - 20 1121 731 391
Kilder: Kirkebøger fra Varde Lokalhistoriske Arkiv, Kirkekontoret og Sognepræsten.
Til sidetop

Befolkningsudvikling i Varde 1850 - 1920.


År Folketal Tilvækst Fødselsoverskud Nettovandring
1850 1770
314 304 +10
1860 2084
458 226 +232
1870 2542
887 368 +519
1880 3429
676 727 -51
1890 4105
372 751 -379
1901 4477
339 553 -214
1911 4816
445 391 +54
1921 5261

Til sidetop

Vardes indbyggertal var afhængig af tilflytning.


Født i Varde Født i Ribe Amt
men ikke i Varde
Født udenfor Ribe Amt
År Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder
1850 465=26,3% 449=25,4% 194=11,0% 275=15,5% 202=11,4% 185=10,5%
1880 775=22,6% 748=21,9% 446=13,0% 563=16,4% 503=14,7% 407=11,9%
1901 979=21,6% 969=21,5% 504=11,2% 694=15,4% 666=14,8% 680=15,1%
1920 841=16,5% 912=18,0% 632=12,3% 851=16,8% 888=17,5% 961=18,9%

Til sidetop

Folketællinger 1850, 1880, 1901 og mandtalsliste for Varde 1920,
Varde Lokalhistoriske Arkiv.Til sidetopTil sidetopTil sidetop


Til sidetop
Til sidetop

Husstandsstørrelse 1850 - 1920.


Noter til tabellen Husstandsstørrelse:

  1. Købmand Jacob Abraham de Lorent var gift med købmand Hans Forums enke.
    I husstanden på Skovbogade 118 = Storegade 24, var der foruden de to ægtefolk 7 børn,
    1 søster til husfaderen, 2 handelsbetjente, 1 lærling, 4 tjenestepiger, 5 tjenestekarle,
    og 1 logerende garversvend.
  2. Mejeribestyrer Mads Stampe + kone + 7 børn + 8 ansatte på mejeriet i Nørregade 21.
  3. Vognmand Theordor Christensen + kone + 5 børn + 2 kuske(tjenestefolk + 7 logerende.
  4. F. eks. arrest, fattiggård eller sygehuspersonale.

Til sidetop