Til sidebund

Tabellen herunder er også angivet i en større sammenhæng på side 3 nederst under linket Vardes historie. De er valgt vist begge steder.

Antal håndværk i Varde ifølge
folketællingen 1850.

Bager Barber Blegemand Blikkenslager
Bogbinder Brygger Brædevinsbrænder Bundtmager
Bødker Drejer Farver Garver
Guldsmed Gørtler Handskemager Hattemager
Hjulmager Karetmager Kobbersmed Maler
Murer Møller Rebslager Sadelmager
Skomager Skorstensfejer Skrædder Slagter
Smed Snedker Sømsmed Tømrer
Urmager Væver - -
Her skal man lægge mærke til de finere håndværk som Barber, Bogbinder, Guldsmed,
Gørtler, Handskemager, Hattemager, Kobbersmed og Urmager.


Til sidetop