Til sidebund

Overlevende pr. 100 levendefødte.

- 1850 - 54 1880 - 84 1901 - 05 1920 - 24
Oplevede 1 år 91 (83)1 88 (86)2 90 (88)2 93 (92)3
Oplevede 2 år 88 84 (83) 89 (87) 92 (91)
Oplevede 3 år 87 (78) 82 (81) 88 (86) 92 (90)
Oplevede 4 år 86 82 (80) 87 (85) 92 (90)
Oplevede 5 år 84 (76) 82 (79) 87 (85) 91 (90)
  1. Tallene i parantes gælder for købstederne i samme periode.
  2. Tallene i parantes gælder for hele landet.
  3. Tallene i parantes gælder for hele landet 1921 - 25

Den årlige dødelighed i % for personer
fra 5 år og opefter i Varde.

       1848- 58 1878 - 82 1899 - 03 1919- 23
Alder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder
5 - 9 0,9 (0,8) 1,7 (1,1) 1,2 (1,1) 1,0 (1,0) 0,2 (0,4) -- (0,4) -- (0,3) 0,1 (0,3)
10 - 19 0,5 (0,4) 0,5 (0,4) 0,7 (0,6) 0,4 (0,6) 0,3 (0,4) 0,4 (0,3) 0,4 (0,3) 0,1 (0,3)
20 - 39 0,8 (1,1) 1,5 (0,7) 0,5 (0,9) 0,7 (0,9) 0,4 (0,4) 0,3 (0,5) 0,3 (0,7) 0,3 (0,6)
40 - 59 2,6 (2,2) 1,1 (1,6) 1,6 (2,1) 0,9 (1,4) 0,9 (1,5) 0,8 (1,3) 1,1 (1,5) 1,0 (1,5)
60  -- 5,4 (8,8) 4,8 (6,5) 7,2 (6,9) 3,6 (6,0) 5,7 (6,5) 3,4 (4,2) 5,9 (9,3) 5,7 (7,2)

Tallene i parantes gælder for købstæderne uden København i årene 1850, 1880, 1901 og 1921.
Kilder: Folketællingerne 1850, 1880, 1901, 1921. Kirkebøger på Varde Lokalhistoriske Arkiv,
kirkegårdskontoret og hos sognepræsten, samt statistisk tabelværk.Til sidetop