Til sidebund

Tvangspas.

Når en omstrejfende subsistensløs blev pågrebet af det lokale politi, blev han efter udstået straf eller straks udstyret med et såkaldt tvangspas og sat på toget eller dagvognen til den kommune, hvor han var forsørgelsesberettiget. Førsørgelsesberettiget var man i fødestedskommunen eller den kommune, hvor man efter det fyldte 18.år havde været bosat i fem år. For børn uden for ægtskab gjalt den regel, at kommunen, hvor barnemoderen havde opholdt sig 10 mdr. før fødslen var pligtig til at forsørge den pågældende.


Nedenstående vises to tvangspas udstedt på politistationen i Varde. Et til en person fra Slagelseegnen og et til en person fra København. Bemærk nummer 2 hvor mange politikredse den rejsende skulle passere og hver gang have stempel og tærepenge.

Til sidetop