Til sidebund

Rud. Hansen og Søns Pakfarvefabrik i Varde.

af
Ole Nørskov Nielsen

Rudolf Hansen var født i København i 1834 som søn af guldsmed Hans Bach Hansen. Denne fik i 1839 borgerskab som guldsmed i Varde, og sønnen Rudolf Hansen fik 1859 borgerskab som farver i Varde. Men han optræder ikke i folketællingen fra 1860 og vi finder ham først i Varde i folketællingen fra 1880.

Huset på Nørregade 4, hvor Rudolf Hansen havde sin forretning. Det er Rud. Hansen, der står i døren.
Huset på Nørregade 4, hvor Rudolf Hansen havde sin forretning. Det er Rud. Hansen, der står i døren.

I de mellemliggende år havde han ført et omflakkende liv.Han deltog som befalingsmand i krigen 1864, hvor han blev taget til fange under kampen om Als. Efter krigsfangenskabet genoptog han sit normadeliv. Han var blandt andre steder i Holstebro, hvor han startede et uldspinderi i 1876. Men det var åbenbart ikke den store succes, for i 1879 vendte han tilbage til Varde, hvor han dette år begyndte på fremstilling af farver til farvning af klædevarer og garn til hjemmebrug. Ifølge omstående reklame blev falmede møbler som nye, når de fik en omgang med pak-farverne.


Påbørstningsfarve. Smitter IKKE af. Falmede møbler blive som nye.

Rud Hansen startede sin virksomhed i lejede lokaler i Østergade, i dag Østergade nr.19. I folketællingen 1890 bor Rud Hansen til leje i Nørregade nr. 2 og 1896 købte han for 4.800 kr Nørregade 4, hvorfra han til sin død i 1915 drev pakfarvefabrikken. De første år efter virksomhedens start i 1879 var hårde år for Rud Hansen. Han er ikke opført på kommunens skattelister, før i 1885. D.v.s. at hans indtægt har været under 300 kr. I dagens penge ca. 25.000 kr. Det kan lyde af meget. Men i begyndelsen af 1880'erne var 300 kr. den laveste indkomst på kommunens skatteliste.

Men skønt indtjeningen var lille, så arbejdede Rud Hansen i hærdigt på at gøre sine farver kendte i Varde by og omegn, hvor han gik rundt med sin prøvekuffert på ryggen og falbød sine varer. Hans ihærdighed blev belønnet med en stigende indkomst. Da han første gnag optrådte på Varde bys skatteliste i 1885 var hans skattepligtige indtægt 500 kr. 1886 var den skattepligtige indkomst fordoblet til 1000 kr.

Tre år senere optog Rud Hansen sin søn, Theodor Hansen (1864-1946) i firmaet - billedet til venstre - og det ser ud til at have været en fornuftig disposition, for dette år skulle Rud Hansen betale skat af Th. Hansen (1864 - 1946) 1400 kr. De følgende år gik det godt for fimaet. Indtægterne voksede, og i 1901,da sønnen Th. Hansen for første gang figurerede på byens skattelister skulle både far og søn svare skat af 2500 kr. Rudolf Hansen døde 6/7 1915 og Theodor Hansen overtog virksomheden.

I Varde Socialdemokrat var der 7/7 en nekrolog, hvor bladet skrev om farvehandler Rud. Hansen, at hvid bladet havde et opråb til fordel for trængende, så var farvehandleren altid en af de første, der kom med et bidrag. Det kan undre, at byens største avis, venstrebladet Ribe Amtstidende/Varde Avis ikke havde en en nekrolog over en af byens mest succesrige erhversmænd? Var han for meget socialdemokrat, til at avisen ville skrive om ham?

Theodor Hansen fortsatte med at drive virksomheden i årene efter faderens død. Og ser man på skattelisterne, så var han blandt byens største skattebetalere. I 1917 byggede han en herskabsvilla på Ringkøbingvej 13. Den kostede 14.900 kr. I 1919 købte Th. Hansen bødker Lunds bygninger på Nørregade 9. Th. Hansen byggede her stiftelsen Junie Auguste Hansens stiftelse (billede nederst i artiklen). Den var beregnet til ældre arbejdere og håndværkere. I bygningen var der 18 små toværelses lejligheder med tilhørende køkken. Villaen på Ringkøbingvej.Til de fleste af lejlighederne var der wc. For fire af lejlighederne betaltes en mindre husleje. Resten var friboliger. Det kostede knap 57.000 kr at opføre bygningen, der i 1946 blev overdraget til Varde Håndværkerforening. Men farvererhvervet var et fag, der var truet af industrialiseringen, og i 1925 gik det galt for Th. Hansen. Mens han for skatteåret 1924 betalte 5.753 kr i skat, så betalte han for skattearet 1925 kun 558 kr. i skat.

Det er uden tvivl på den baggrund, at Th. Hansen i 1925 begyndte at fremstille produktet PRES-ØL, der var et produkt til hjemmebrygning af hvidtøl. Til en pakke PRES-ØL, der kostede 1,75 kr. skulle der tilsættes 20 l. vand og 40 gr. Gær. Ud af det fik man 25 flasker hvidtøl.

I.C. Christensen 1856 - 1930. Statsminister1905 08.
I.C. Christensen 1856 - 1930. Statsminister1905 08.

Det nye produkt blev en succes. Hansen betalte for skatteåret 1925 4.003 kr. i skat, og virkspmheden beskæftigede en 7-8 personer. I 1939 solgte Th. Hansen villaen på Ringkøbingvej for 23.750 kr. til tømmerhandler Chr. Nielsen. Baggrunden for salget var sikkert pengemangel. I skatteåret 1939 betalte Th. Hansen kun 460 kr. i skat mod 1100 kr. i 1938. Villaen blev i 1962 solgt til Varde Trælasthandel, der rev villaen ned for at kunne udvide forretningen. Th. Hansen døde i 1946. Han efterlod sig ingen arvinger, og produtionen af pakfarver og pres-øl ophørte.

Junie Auguste Hansens stiftelse.
Junie Auguste Hansens stiftelse.
Til sidetop