Hans Jørgen Skafte-Christiansen 1864-1939.

Han var født i Assens 1864. Hans far var skipper Anders Christiansen. Hans Jørgen Skafte-Christiansen tog i 1887 juridisk embedseksamen ved Københavns Universitet. Som nyuddannet cand. jur. blev han efter at have aftjent sin værnepligt i Odense i 1889 ansat som byfogedfuldmægtig=politifuldmægtig ved politimesteren i Varde og fungerede som sådan indtil 1919.

Herefter var han privat praktiserende sagfører i Varde indtil sin død 1939. Han blev i 1893 gift med Leonora Christine Nielsen fra Kolding. I ægteskabet var der tre børn Inger, Jens og Meta. Skafte-Christiansen blev en kendt person i byen og tog del i selskabs- og foreningslivet, hvor han bl.a. medvirkede i flere amatørteaterforestillinger. Han efterlod sig en stor samling fotografier, hvoraf en del vil blive vist her.


En anden markant person i Varde var pastor Edvard Eller(1882-1964), der kom til byen i 1922 og var residerende kapellan indtil 1931. Sognepræst 1931-52.

Fra billede 42 til 49 vises billeder af pastor Eller fra den periode.


I billedkavalkaden vises en billedserie med udvalgte billeder fra Varde Lokalhistoriske Arkiv.
Med knapperne kan du navigere mellem billederne.
Tilbageknap FremknapTilbage Frem