Bestyrelsen for Varde Lokalhistoriske Forening.Ole Nørskov Nielsen, Slotsvangen 6, 6800 Varde (formand og kasserer).
Tlf. 75 223463    E-post


John V. Jensen, Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde.      
Tlf. 75 220877    E-post


Jens Chr. Holm, Smedegade 13, 6800 Varde
Tlf. 23653589    E-post


Mads Sandholdt Nielsen, Troldhøjvænget 29, 6800 Varde
Tlf. 61 306800    E-post


Karen Riisager, Varde Lokalhistoriske Arkiv (næstformand).
Tlf. 7522 3774   E-post


Bestyrelsessupleant Bent Rosendahl, Lumbyevej 4, 6800 Varde.
Tlf. 75 222083


Revisor Karsten Michaelsen, Vandmøllen 18, 6800 Varde.
Tlf. 20 277752


Revisor Ingrid Thau, Ellebakken 12, 6800 Varde.
Tlf. 75 222861


Revisorsuppleant : Finn Olsen Varde Gymnasium, Frisvadvej 72, 6800 Varde.


Ønske om medlemsskab: Se menupunktet "Bliv Medlem."