Til sidebund

Peder Løgstup Bjergs erindringer.Nedenstående en oversigt over Peder Løgstup Bjergs erindringer. De er skrevet i flere afsnit og afsnittenes titler er vist i nedenstående indholdsfortegnelse. De er forsøgt opstillet i kronologisk orden begyndende med nummer 1. Hvert afsnit er skrevet som en selvstændig fortælling om dengang i barndomshjemmet i Over Fidde i Henne, og sidste afsnit slutter med at fortælle om en uddannelse til lærer, som blev hans livsgerning, der sluttede i Mejls skole.


Artiklerne er skrevet som enkeltstående, derfor vil læseren af artiklerne i rækkefølge støde på nogle gentagelser. Det har redaktionen af hjemmesiden dog vurderet som værende en fordel. Derfor er der ikke redigeret i artiklerne desangående.

Alle benyttede billeder er i privat eje.


Indholdfortegnelse:

  1. Mit barndomshjem i Henne, Vestjylland.
  2. Julen i mit barndomshjem.
  3. Beskrivelse af en skolegang under 2. Verdenskrig
  4. Realskolen i Nørre Nebel
  5. Mejerielev på Askø
  6. Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole.
  7. Soldatertjeneste.
  8. Min familie i Hemmet og Sønder Vium.

Til sidetop